Kulturum
Tidigare program
Incredible India 2015
Incredible India 2014

Incredible India 2013

Incredible India 2012

Incredible India 2011

 

Kulturum ideell förening

Föreningen bildades i januari 2009 med syfte att arbeta med olika kulturarrangemang samt olika arrangemang om miljö och hållbar utveckling främst i Håga ekoby och på i Håga Bycentrum.

Under hösten 2009 hade vi ett första mycket lyckat och uppmärksammat arrangemang med Håkan Nesser som släppte sin bok "Maskarna på Carmine Street" och Rain Dogs som spelade musik som inspirerat författaren.
Under våren 2010 hade vi en serie Författaraftnar med mat och musik.
Välbesökta kvällar som gav mycket positivt gensvar från besökarna.
Vi hade även ett par konsertkvällar med mat och musik, Marie Bergman i april och Zibur i juni.

Sommaren 2011 arrangerade vi musikkvällar på Kultur Kaféets gård på Walmstedska gården i centrala Uppsala.
Incredible India blev sedan höstens stora festival med 40 olika arrangemang och närmare 10 000 besökare.
Festivalen återkom 2012 under 10 dagar med Indisk kultur, musik, dans, film, mm.

I år har vi haft flera program under våren och nu i september fylls återigen Uppsala av Indiens färger och dofter igen.

Välkomna!

 

Genomförs av kulturum med bidrag från Kulturnämnden och KRAV och i samarbete med ABF
Kulturum ideell förening
c/o Källander, Fyrislundsgatan 32, 75446
Uppsala
Kontakt: Eva Källander 0707-304 314, info@kulturum-uppsala.se